HYMER B-Klasse MasterLine I đầu tiên về Việt Nam: ‘Ngôi nhà di động’ nhập Đức, tiện nghi như khách sạn, giá chưa thuế 3 tỷ đồng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *