HYMER B-Klasse MasterLine I đầu tiên về Việt Nam: ‘Ngôi nhà di động’ nhập Đức, tiện nghi như khách sạn, giá chưa thuế 3 tỷ đồng